Učíme sportovní dovednosti a rozvíjíme schopnosti pro další sportovní rozvoj

O PROJEKTU

Co se u nás naučíte

Učíme sportovní dovednosti (běhání, skákání, lezení, chytání, házení, driblování, kopání, odbíjení).
Rozvíjíme schopnosti - vrozené (rychlost, síla, vytrvalost, koordinace)

Proč právě my?

Radost z pohybu všem dětem.
Herní princip, důraz na vlastní prožitek
fair play.
Pestré a promyšlené tréninky.

Kde sportujeme

Na venkovních i vnitřních hřištích v Hodoníně (ZŠ Vančurova, sportoviště TEZA Hodonín, plavecký bazén a další)

Kdy kde a za kolik

KDY - dle rozvrhu KDE - dle rozvrhu, 2750 Kč /pololetí, 5500 Kč/rok

Princip

Správně a efektivně ovládat své tělo při sportu.

Naše filosofie

Dlouhodobý rozvoj jedince.
Trénink přiměřený věku.
Vytvoření kvalitních pohybových návyků.
Široké spektrum pohybových dovedností.

Přidej se k nám

 

Dokumenty

Žádost - lékař

Čestné prohášení

Smlouva

Zdravotně náročné disciplíny